کارخانه ساخت اسکلت فلزی

کارخانه ساخت اسکلت فلزی متعلق به شرکت بانک سوله ایران از بهترین کارخانجات اسکلت فلزی  ایران است که

مشغول ساخت اسکلت فلزی در ابعاد و اندازه های مختلف با کاربری های مختلف می باشد